Netwerk Meetjesland

Netwerk Meetjesland vzw heeft in haar bestaan al een indrukwekkend parcours afgelegd inzake streekontwikkeling, streekoverleg en intergemeentelijke samenwerking. 

Het Netwerk Meetjesland heeft hiervoor de tijd genomen en met alle betrokken actoren nagedacht over een vernieuwde werking en aangepaste doelstellingen. Dit resulteerde in een nieuw bestuur , een nieuwe voorzitter  en een inhoudelijke werking die nog meer dan in het verleden zal focussen op een sterkere samenwerking binnen het Meetjesland. Hierbij wil het Netwerk een platform zijn waar alle actoren van het Meetjesland betrokken worden bij de ontwikkelingen door middel van projecten, studiedagen, werkgroepen en bezoeken aan uitdagende veranderingen in de samenleving.

Netwerk Meetjesland wordt aangestuurd door een algemene vergadering waarin beleidsmakers uit overheden en middenveldorganisaties (sectoren Economie & Arbeidsmarkt, Welzijn & Gezondheid, Onderwijs & Opleiding, Landschap, Natuur & Milieu, Toerisme, Jeugd & Cultuur) samen nadenken over- en werken aan een sterker Meetjesland.

Op de interactieve map kan je op Meetjeslandlogo's klikken om naar de site  van de individuele gemeenten te gaan. 

RECENT NIEUWS


Erfgoedcel lanceert Meetjes.land

Erfgoedcel Meetjesland heeft net een nieuwe site gelanceerd: Meetjes.land. Deze nieuwe website werkt als een soort erfgoed-gps: je krijgt een ...
Meer Lezen
rc-logo-eeklositep

Repair Café’s in het Meetjesland

Er wordt ontzettend veel weggegooid. Ook voorwerpen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer ...
Meer Lezen
meetjeslandnieuwsplaceholder

Gemeente Maldegem heeft 5 openstaande vacatures

De gemeente Maldegem is op zoek naar een paar nieuwe toffe medewerkers. Deze vacatures moeten nog worden ingevuld: 1 halftijdse ...
Meer Lezen
meetjeslandnieuwsplaceholder

Woonwijzer & IVM lanceren samen afvalmonopoly

Woonwijzer Meetjesland en afvalverwerker IVM hebben een nieuw spel ontwikkeld en stellen het nu ter beschikking aan de gemeenten in ...
Meer Lezen

INSTAGRAM FOTO'S


Load More