Netwerk Meetjesland

Netwerk Meetjesland vzw heeft in haar bestaan al een indrukwekkend parcours afgelegd inzake streekontwikkeling, streekoverleg en intergemeentelijke samenwerking. 

Het Netwerk Meetjesland heeft hiervoor de tijd genomen en met alle betrokken actoren nagedacht over een vernieuwde werking en aangepaste doelstellingen. Dit resulteerde in een nieuw bestuur , een nieuwe voorzitter  en een inhoudelijke werking die nog meer dan in het verleden zal focussen op een sterkere samenwerking binnen het Meetjesland. Hierbij wil het Netwerk een platform zijn waar alle actoren van het Meetjesland betrokken worden bij de ontwikkelingen door middel van projecten, studiedagen, werkgroepen en bezoeken aan uitdagende veranderingen in de samenleving.

Netwerk Meetjesland wordt aangestuurd door een algemene vergadering waarin beleidsmakers uit overheden en middenveldorganisaties (sectoren Economie & Arbeidsmarkt, Welzijn & Gezondheid, Onderwijs & Opleiding, Landschap, Natuur & Milieu, Toerisme, Jeugd & Cultuur) samen nadenken over- en werken aan een sterker Meetjesland.

Op de interactieve map kan je op Meetjeslandlogo's klikken om naar de site  van de individuele gemeenten te gaan. 

RECENT NIEUWS


Het grootste warmtenet van Vlaanderen komt in Eeklo

Stad Eeklo is sinds maart 2016 bezig om alles in het werk te stellen voor de realisatie van een warmtenet ...
Meer Lezen

Klimaatgezond Evergem zoekt experten

Het gemeentebestuur engageert zich om in Evergem de CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. De burgemeester ondertekende hiervoor, net ...
Meer Lezen

Evergem: 2 dienstwagens vanaf april te huur via systeem van autodelen

Vanaf 28 maart 2017 kan er in het weekend gebruik gemaakt worden van de dienstwagens van het gemeentebestuur van Evergem ...
Meer Lezen

Jaaroverzicht Meetjesland in een 130-tal beelden

Jaaroverzicht Meetjesland in een 130-tal beelden Hieronder vind je een verzameling terug van allerhande gebeurtenissen uit het Meetjesland anno 2016 ...
Meer Lezen

INSTAGRAM FOTO'S


Load More