AZ Alma in nieuwe samenwerking AZ Sint-Jan

Vzw AZ Alma Eeklo-Sijsele en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV hebben al een jarenlange traditie van samenwerking. Reeds sinds 1990, lang voor de fusie van de ziekenhuizen in Eeklo en Sijsele, was er al een nauwe samenwerking met het Elisabethziekenhuis Sijsele op vlak van hartchirurgie, neurochirurgie, nucleaire geneeskunde, hartcatheterisatie, radiotherapie, MUG en zware pathologie, … Na de fusie met de Heilig Hartkliniek in Eeklo, die leidde tot het ontstaan van AZ Alma, werd de samenwerking verdergezet.

Doelstelling van de ziekenhuisnetwerk-overeenkomst

Het uitgangspunt van deze netwerkovereenkomst is de continuïteit van de zorg: de juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste plaats. In nauwe samenwerking met de huisartsen staat AZ Alma in voor de uitbouw van de regionale ziekenhuiszorg (2de lijnszorg) voor de bewoners van de ruime regio Meetjesland. De hooggespecialiseerde tijdkritische zorg (zoals acuut hartinfarct, beroertezorg, …) wordt voortaan voor deze regio aangeboden in het AZ Sint-Jan.

De uiteindelijke doelstelling is om hierdoor beter te beantwoorden aan de behoeften van de regionale bevolking, de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg te optimaliseren. Om deze ambities te realiseren, worden de strategische doelstellingen van beide ziekenhuizen op elkaar afgestemd. Deze ziekenhuisnetwerk-overeenkomst heeft tot doel afspraken te maken inzake samenwerking en taakverdeling, complementariteit, verwijzingen en wederzijdse ondersteuning op het vlak van:

– medische en zorgactiviteit;
– investeringen of uitrusting;
– ondersteunende diensten (ICT, logistiek, administratie en registratie, …);
– kwaliteitscontrole en -systemen (zoals accreditering en iso-normering);
– communicatie en transmurale samenwerking
– samenwerking met derden.

Organisatie van het ziekenhuisnetwerk

Deze netwerkovereenkomst is het gevolg van een dynamische aanpak van beide ziekenhuizen en werd opgesteld met behoud van elkaars autonomie, identiteit, visie en missie. Het gaat niet om een fusie noch om een groepering. Deze netwerkovereenkomst sluit andere vormen van samenwerking met derden geenszins uit.

Beide algemene ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat door deze vorm van geformaliseerde samenwerking iedere patiënt aanspraak kan maken op de best mogelijke – kwalitatief hoogstaande – zorg in de eigen regio.

 

Bron:
http://www.azalma.be/

Geen categorie, Welzijn & Wonen