LEADER Meetjesland zoekt vernieuwende plattelandsprojecten

LEADER Meetjesland op zoek naar vernieuwende plattelandsprojecten

Ook in 2017 gaat de Plaatselijke Groep van LEADER-gebied Meetjesland op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten.

Voor de nieuwe oproep is een budget voorzien van 900 000 EUR. Er kan tot 65% cofinanciering verkregen worden voor zowel kleinschalige als grotere projecten binnen de volgende thema’s van de lokale ontwikkelingsstrategie:

  1. Profilering en promotie van de streekidentiteit
    2. Leefbare dorpen
    3. Startende en rurale ondernemers

De Plaatselijke Groep kijkt dit jaar vooral uit naar projecten die invulling geven aan de doelstellingen onder het thema leefbare dorpen:

  • Toegang tot grondrechten: kwalitatief wonen, werken & toegang tot voorzieningen
  • Actief burgerschap en participatie
  • Sociale cohesie, samenleven en buurtidentificatie

In dit kader zal op 8 maart het inspiratiemoment ‘Versterk je buurt of dorp door participatie’ doorgaan in de Leopoldskazerne te Gent. Ook de jaarlijkse speeddate zal op deze datum plaatsvinden. Op dit netwerkevent krijgt u de gelegenheid om uw projectidee af te toetsen en om nieuwe contacten te leggen.

Een project indienen
Iedereen met een creatief projectidee voor zijn buurt, gemeente of regio kan een project aanmelden ten laatste op dinsdag 18 april (12u) via het online aanmeldingsformulier.

Meer info

Meer info over LEADER vind je op www.plattelandsloket.be of contacteer de LEADER-coördinator op annelies.waegeman@oost-vlaanderen.be.


 

 


(*) LEADER is een Europees investeringsprogramma dat de leefbaarheid op het platteland wil verbeteren door binnen afgebakende gebieden lokale initiatieven en samenwerking tussen lokale actoren te ondersteunen.

Energie & Innovatie, Geen categorie