Klimaatgezond Evergem zoekt experten

 

Het gemeentebestuur engageert zich om in Evergem de CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. De burgemeester ondertekende hiervoor, net als alle ander gemeenten in het Meetjesland een Europese overeenkomst; het ‘Burgemeestersconvenant’. Het gemeentebestuur roept de hulp in van experten ter zake.

Met behulp van de provincie Oost-Vlaanderen en het bureau ‘Zero Emission Solutions’ maakt Evergem een klimaat- en actieplan op. Het gemeentebestuur zoekt experten om het plan te helpen opmaken. Dit ‘klimaatteam’ zal haalbare en concrete doelstellingen formuleren rond mobiliteit, wonen, handel en economie, ruimtelijke ordening, gemeentelijke gebouwen, aankopen en communicatie.

3 thema’s, 3 werkgroepen, 3 uur

Er zijn drie thema’s: Gebouwen, Mobiliteit en Hernieuwbare energie. Voor elk van de thema’s stelt het bestuur een werkgroep samen. De werkgroepen verzamelen op een efficiënte manier, in 3 uur tijd hun ideeën, voorstellen en inzichten. Vandaar een warme oproep aan professionals en experten om zich bij een van de werkgroepen aan te sluiten.

Voor wie?

Voor leden van adviesraden, architecten met ervaring rond duurzaam wonen en bouwen, bedrijven met ervaring rond duurzaam transport en hernieuwbare energie, bewonersgroepen, gezinsverenigingen, inwoners die geen auto hebben, milieuverenigingen, mobiliteitsgroepen, OCMW, projectontwikkelaars, scholen, sociale verhuurkantoren, sociale huisvestingsmaatschappijen, wijkcomités, ziekenhuizen, …

Inschrijven is noodzakelijk en kan telefonisch bij de Milieudienst (09 216 05 55) of via het Digitaal Loket op www.evergem.be/klimaatgezondevergem.

Bij je inschrijving omschrijf je je expertise en waarom je je wil aansluiten bij de werkgroep. De coördinatoren bekijken dan voor welke werkgroep je in aanmerking komt en brengen je daarvan op de hoogte. Maximum 20 deelnemers per werkgroep.

  • Werkgroep gebouwen: vrijdag 10 maart
  • Werkgroep mobiliteit: donderdag 30 maart
  • Werkgroep hernieuwbare energie: vrijdag 28 april
  • Telkens van 13 tot 16 uur in vergaderzaal 1 van het Administratief Centrum Gemeentehuis

Klimaattafel voor alle inwoners

Op dinsdag 30 mei kunnen alle inwoners en andere experten aanschuiven rond de Klimaattafel om 18.30 uur in het Koetshuis van Kasteeldomein Wippelgem. Meer informatie hierover in het informatieblad Burggrave, editie mei.

www.evergem.be/klimaatgezondevergem

 

Energie & Innovatie, Geen categorie, Natuur, landschap & milieu