Het grootste warmtenet van Vlaanderen komt in Eeklo

Stad Eeklo is sinds maart 2016 bezig om alles in het werk te stellen voor de realisatie van een warmtenet. Dat is een manier om restwarmte, bijvoorbeeld van een verbrandingsoven, te gebruiken voor de opwarming van water. Dat water wordt gedeeld met woningen en bedrijven in de buurt, voor verwarming en sanitair. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt.

De investeringskosten voor een warmtenet kunnen oplopen tot 1 miljoen euro per kilometer. Om die reden werd er gezocht naar een projectontwikkelaar of consortium die dergelijk net in Eeklo wil uitbouwen. Dit warmtenet kan mogelijks zelfs het grootste warmtenet van Vlaanderen worden.

De stad stelt haar eigen voorwaarden in:

  • De warmte mag nooit meer kosten dan de gasprijs (het ‘niet meer dan anders’-principe)
  • Minimum 30% van het net moet in handen blijven van de Eeklonaren door middel van rechtstreekse financiële participatie (cfr. aanpak windturbines).
  • De projectontwikkelaar moet sociale initiatieven nemen om de energiearmoede in Eeklo aan te pakken.
  • Op lange termijn moet alle geproduceerde warmte hernieuwbaar zijn.

Dit moet nog gebeuren

  • De stad Eeklo moet nog specifieke contractvoorwaarden afsluiten met de leverancier VeoliaEcopower. Het uiteindelijke contract wordt momenteel opgemaakt en zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd (volgens planning voor de zomer).
  • De ontwikkelaar moet op zoek gaan naar mogelijke warmtebronnen om het net te voeden. Vanzelfsprekend komt de verbrandingsoven IVM in het vizier, hoewel zij al een gedeelte van hun warmte omzetten in elektriciteit (maar liefst een equivalent van 14.000 huishoudens die van elektriciteit voorzien worden) blijft een groot deel de lucht in verdwijnen. Dit potentieel komt overeen met maar liefst 10.000.000 m³ gas. Alle huizen en bedrijven van Eeklo kunnen hiermee verwarmd worden.

Uiteraard zal de totale productiekost van energie ook dalen door het gebruik van het warmtenet. De 40 miljoen euro verwarmingskosten van alle Eeklose huishoudens kunnen zo in de lokale economie geïnvesteerd worden.

 

Bronhttp://www.eeklo.be/nieuwsitems/2017/februari_2017/Het_grootste_warmtenet_van_Vlaanderen_in_Eeklo

Economie & Tewerkstelling, Energie & Innovatie, Geen categorie