Verstraete IML – aandacht voor sustainability

Bredere aandacht voor sustainability op 3 niveaus

De aandacht van Verstraete IML voor meer sustainability evolueert. Waar zij vroeger voornamelijk focusten op het minimaliseren van de impact van hun bedrijfsprocessen op het milieu – bijvoorbeeld via energiebesparende maatregelen – hebben zij vandaag ook aandacht voor het verminderen van de impact van hun product en van hun medewerkers op het milieu. Dat is een belangrijke en impactvolle verbreding.

Sustainability bij Verstraete IML in de praktijk

0
% Recycleerbare producten
0
spelers binnen NPEC
100
% papierverbruik binnen het salesproces
  1. Bedrijfsprocessen: tot vorig jaar lag de sustainability-focus op energiebesparing bij bedrijfsprocessen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. Zo installeerden Verstraete IML dit jaar zonnepanelen, waardoor de LED-lampen nu met zelf opgewekte stroom branden.

Maar daarnaast richt Verstraete IML zijn blik nu ook op ‘onzichtbare verliezen’ zoals een waterlek of energieverlies bij niet-optimale werking. Want de energie die je via jarenlange besparingsmaatregelen wint kun je in één week weer kwijtspelen.

Een mooi voorbeeld: Verstraete IML monitort nu de efficiëntie van hun koelinstallaties. Voor dit innovatief gesubsidieerd project investeerden zij in sensoren die het verbruik van hun koelinstallaties meten en alarm slaan bij abnormale resultaten. Zo proberen zij te voorspellen wanneer een installatie kan uitvallen door een defect. Zodra een installatie minder efficiënt werkt wordt er preventief ingegrepen om dure energielekken te voorkomen.

2. Product: de verpakkingen geproduceerd met IML labels zijn 100% recycleerbaar, want verpakking en IML labels bestaan uit hetzelfde materiaal sustainability hoort dus integraal bij het product. Maar in de praktijk wordt slechts 10% van alle plastiekverpakkingen gerecycleerd.

Verstraete IML zit daarom ook mee aan tafel met het NPEC, ofwel de New Plastics Economy, een internationaal duurzaamheidsproject dat 60 grote spelers verzamelt om samen te werken aan een circulaire economie voor plastic verpakkingen. Het NPEC werkt momenteel aan een systeem waardoor afvalverwerkende bedrijven de verschillende plastic afvalstromen automatisch kunnen herkennen, efficiënt scheiden en recycleren.

Bovendien probeert Verstraete IML via IML innovaties de brand owners te ondersteunen om de houdbaarheid van voeding te verlengen. Daar de ecologische voetafdruk van voeding zoveel groter is dan die van de verpakking, heeft dit een positieve invloed op het milieu. Denk aan IML-labels met een betere zuurstof- en lichtbarrière.

3. Medewerkers: Verstraete IML helpt zijn medewerkers duurzaam leven en werken. 

  • Door de installatie van oplaadpunten voor elektrische fietsen stimuleren zij hun medewerkers om met de fiets naar het werk te komen. Bovendien onderzoeken zij de mogelijkheid om laadpalen voor elektrische wagens te installeren.
  • Verstraete IML heeft alle papier uit zijn salesproces verwijderd en werkt nu 100% digitaal. Door papier te bannen is er minder opslagruimte nodig en wordt er extra plaats gecreëerd voor de werknemers. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op de werkomgeving.
Economie & Tewerkstelling, Energie & Innovatie, Geen categorie