Vacature: medewerker Beheer en Landschap bij Regionaal Landschap Meetjesland

Vacature: medewerker Beheer en Landschap bij Regionaal Landschap Meetjesland

Voltijds contract van onbepaalde duur

Wie zijn wij?

Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) vzw werkt aan een draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland. Door het verstrekken van informatie, het sensibiliseren en het realiseren van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te hebben voor hun streek. Onze voornaamste pijlers zijn: werken aan landschap, focus op natuur, en natuur- en landschapsbeleving door educatie en recreatie. De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Daarnaast biedt Regionaal Landschap Meetjesland ondersteuning aan gemeenten en erfgoedactoren op het vlak van natuurlijk en landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar publiekswerking het draagvlak voor erfgoed te vergroten. Regionaal Landschap Meetjesland is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem, de Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht.
Om ons team te versterken zijn wij op naar een nieuwe medewerker Beheer en Landschap.

Functieomschrijving

Als medewerker Beheer en Landschap:

 werk je aan het vertalen van de Europese natuurdoelen naar concrete natuurbeheerplannen of acties die projectmatig kunnen uitgevoerd worden. Je bent in dat kader verantwoordelijk voor het contacteren en raadplegen van lokale eigenaars en besturen, het inventariseren van natuurstreefbeelden en het opmaken van een aangepast beheerplan in functie van de instandhoudingsdoelstellingen en in optimale afstemming met de landeigenaren
 sta je in voor het opvolgen van de uitvoering van natuur- en landschapsbeheer aan de hand van beschikbare digitale applicaties zodat een dynamisch beheerplan kan opgesteld worden en aangepast waar vereist
 je begeleidt en zet participatieve trajecten op, je staat in voor het betrekken van alle partners, je houdt rekening met de bekommernissen van de verschillende partners en start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken
 detecteer je samen met je collega’s vanuit een planmatige aanpak prioriteiten in de regio, breng je belanghebbenden bij elkaar en kom je tot breed gedragen voorstellen voor acties. Je ondersteunt particulieren, gemeenten en andere partners bij het aanvragen van subsidies voor lopende dossiers en gaat actief op zoek naar kansen en projectmatige financiering voor nieuwe projecten rond natuur- en landschapsinrichting, plattelandsontwikkeling, landschappelijk en natuurlijk erfgoed, natuureducatie, zachte recreatie en duurzaamheid
 begeleid je samen met je collega’s landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van bij de opstartfase (overleg, ontwerp, technische en administratieve uitwerking, opmaak bestekken en eventuele vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (opvolging van de werken op het terrein, nazorg, communicatie). Waar mogelijk koppel je educatieve of communicatieve acties aan de terreinwerken.
 Adviseer je collega’s bij ontwerp en opmaak van inrichtingsplannen in het kader van hun projecten en streef je naar een verhoogde landschapskwaliteit
 Overleg je op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee algemene taken op in het belang van de vzw.

Profiel

 Je hebt minimaal een bachelor diploma in landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling, bos- en natuurbeheer, bio-ingenieur, biologie, of gelijkwaardig door ervaring en opleiding
 Je beschikt over een rijbewijs B
 Je kan werken met (Q)GIS
 Je hebt grondige kennis van het natuurbehoud (natuurherstel en natuurontwikkeling), en de opmaak van natuurbeheerplannen.
 Je hebt een goede kennis van de inheemse fauna en flora
 Je hebt kennis over de Vlaamse en Europese wetgeving rond natuurbehoud (Habitat- en Vogelrichtlijn, Natura 2000, Natuurdecreet, Bosdecreet, Landschapsdecreet en Besluiten betreffende instandhoudingsdoelstellingen, natuurbehoud en soortenbescherming)
 Je hebt voldoende kennis van de regelgeving uit het Veldwetboek, Wet op de Buurtwegen, Omgevingsvergunningsdecreet en het Onroerenderfgoeddecreet die betrekking hebben op ruimtelijke ordening en vergunning plichtige activiteiten die een effect hebben op natuur en landschap
 Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken
 Je bent een teamspeler die overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt
 Je kan je verbaal goed uitdrukken en bent communicatief
 Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren, landbouwers…) en kan informatie bevattelijk overbrengen en mensen motiveren tot samenwerking
 Je bent diplomatisch en gaat op zoek naar constructief overleg
 Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en graag initiatief neemt
 Je werkt gestructureerd en je bent organisatorisch sterk
 Je werkt planmatig, pragmatisch en nauwgezet
 Je bent leergierig en gaat zelf op zoek naar informatie

Extra troeven

 Je hebt affiniteit met de regio het Meetjesland en de werking van een Regionaal Landschap
 Je bent vertrouwd met projectmatig werken
 Relevante werkervaring is een pluspunt
 Kennis van een tekenprogramma (Sketch up, AutoCad, Indesign, Illustrator en/of Photoshop)
 Je hebt een eigen wagen

Wij bieden

 Een voltijdse tewerkstelling in een klein, dynamisch team
 Een contract van onbepaalde duur (afhankelijk van projectsubsidies)
 Een aangename werkplek in het centrum van Maldegem
 Een verloning die correspondeert met de barema’s van pc 329 socio-culturele sector schaal B1b
 Groepsverzekering, eindejaarspremie, vergoeding woon-werkverkeer
 Glijdende werkuren en gunstige verlofregeling

Hoe solliciteren?

Stuur je CV met motivatiebrief en hoogst relevante diploma tegen ten laatste 06 augustus 2018 om 12u per mail aan katrien.geurts@RLM.be
De vergelijkende selectieprocedure loopt in mei 2018 in het Nederlands.
• Mondelinge + schriftelijke proef op 18 mei 2018
Indien de geschikte kandidaat niet gevonden wordt, zal niet overgegaan worden tot aanwerving.
Meer info via info@RLM.be of 050 70 00 42

Vacature