Algemene Vergadering

Algemene Vergadering 26 april 2017

Samenvatting verslag

1.De begroting voor 2017 is goedgekeurd en de bestuurders zijn unaniem gekwijt.
Documenten vindt u terug in bijlage.

2. Het coördinatorenoverleg:
Het coördinatorenoverleg heeft het merk" Meetjesland Maak het mee!" en de visie rond regionale streekontwikkeling besproken. Er is een korte bevraging rondgestuurd naar de stakeholders: zijnde de gemeentebesturen en de organisaties binnen het coördinatorenoverleg. Het resultaat vindt u terug in bijlage. Vanuit deze resultaten heeft het coördinatorenoverleg beslist dat er Memorandum moet worden opgemaakt rond het merk en streekontwikkeling in het Meetjesland. Veneco en Netwerk Meetjesland hebben de taak gekregen dit Memorandum samen vorm te geven.De deadline is half september. Daarnaast wordt er gezocht naar samenwerkingen om overheadskosten te doen dalen. Zoals het delen van ruimte en webhosting.

3. Inspiratievoormiddag Meetjeslandse bedrijven
Deze bijeenkomst heeft aangetoond dat er veel innovaties in het Meetjesland verwezenlijkt worden maar er onvoldoende dialoog is tussen de bedrijven. Netwerk Meetjesland zal vanuit de resultaten van deze bijeenkomst een project rond lerende netwerken verder opvolgen en uitdiepen.

4.. Het project Klimaatparlement is door een fout bij de indiening niet aanvaard door het VLM.
We blijven hoe dan ook verder werken rond het onderwerp door het verder uitwerken en ondersteunen van de lerende netwerken rond maatschappelijk verantwoord en ecologisch ondernemen.  Hierbij zullen we concentreren op grote, middelgrote en kleine ondernemingen in het Meetjesland, met speciale aandacht voor landbouwbedrijven.

5. Website:
De vernieuwde site is nu al even online. Indien u een evenement of project van uw organisatie wenst te delen via onze site of sociale mediakanalen kan u dit aanvragen via netwerk@meetjesland.be. De mogelijkheden zijn: Een slide in de hoofdslider op de voorpagina, een blogbericht en/of een vermelding op facebook en twitter. 

6. Vergaderruimtes Streekhuis: 
Indien u de vergaderruimtes in het streekhuis wenst te gebruiken kan u steeds mailen naar netwerk@meetjesland.be. Er wordt enkel een administratieve kost van €25 en consumpties aangerekend.