Coördinatorenoverleg oud project

Deelnemende organisaties en projecten

SOM vzw

  1. Woningaanpassing voor senioren
  2. Afvalhulp voor kwetsbare gezinnen
  3. Stroomcoaches 
    • ism Natuurpunt en partners Meetjesland

Veneco

  1. Meetjesland = Klimaatgezond
  2. Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)
  3. PDPO Herbruik Hoeves
  4. ESF "Versterkt Streekbeleid"

Kringloopwinkel Meetjesland

  1. Veilingsite : http://www.uwkringding.be/
  2. Repaircafé's

Natuurpunt en Partners Meetjesland

  1. Autodelen Meetjesland
  2. Energiebesparen Meetjesland
    • ism Woonwijzer Meetjesland (SOM vzw)
  3. Korte Keten Meetjesland
  4. Speel erop bos!

Comeet

  1. Regiobib Meetjesland
  2. Meetjeslandse UITPAS
  3. Groepsaankoop voor verpakkings- en conserveringsmateriaal
  4. Meetjes.land

Netwerk Meetjesland vzw

  1. Lerend Netwerk Meetjeslandse bedrijven
  2. Coördinatorenoverleg
  3. Poll's/ publieke debatten in de regio stimuleren en begeleiden

Logo Gezond+

  1. Fruit met Pit
    1. ism gemeentebesturen, voedselteams, pluktuinen, CLB's
  2. Drinkbink en Watergriet
    1. brug tussen jeugdwerk en scholen
  3. Veerkrachtig Meetjesland
  4. Tutti Frutti
  5. Rookvrije klassen (koffer)
  6. Oproep Griepvaccinatie

Meetjesman

  1. Uitwisseling, netwerk & kennisdeling
  2. Jeugdinformatieproject weetjesman
  3. Fuifstewardopleiding
  4. Ondersteuning skatebeleid
  5. Samenaankopen & uitlenen van materiaal
  6. Project natuurlijke speelruimte
  7. Project meetjesmanmobiel
  8. Project stroatluuebers
  9. Project drinkbink & watergriet

Regionaal Landschap Meetjesland

  1. Educatie
    1. Buitengewone plekjes
    2. Cursussen
    3. Klimaatdokter
    4. Moord in de Poel
    5. Natuurgidsenwerking
    6. Natuurlijke speel-en leerruimte

2. Landschapszorg

  1. Solitaire bomen
  2. Bomenrijen/dreven
  3. Hoogstamboomgaarden
  4. Hagen en Heggen
  5. Houtkanten
  6. Knotbomen of "tronken"
  7. Merkwaardige bomen
  8. Poelen
  9. Houtzoekers
  10. Hout=Goud
  11. Landschappelijke inkleding
  12. Gestroomlijnd Landschap
  13. Klimaatbestandig Landschap

3. Strategisch Project Landschapspark Drongengoed

4. Soortenbescherming in het Meetjesland

  1. Bruine kiekendief
  2. Geelgors
  3. Huiszwaluw
  4. Uilen
  5. Vleermuizen
  6. amfibieën

5. Recreatie

  1. Trage wegen
  2. Publieksactiviteiten en evenementen
    1. Bogaardendag
    2. Meetjeslandse Plantdag
    3. Inspiratiedag: dit jaar Speel- en leernatuur.