Economie & tewerkstelling

Meetjesland is een regio met een eerder traditioneel economisch profiel (meer landbouw, nog sterke secundaire sector, veel zelfstandigen), maar met mogelijkheden voor het vernieuwen van zijn economisch weefsel (toerisme, kenniseconomie, …)

Relatief veel landbouwactiviteit in het Meetjesland

De primaire sector zorgt voor 6,1 % van de tewerkstelling, meer dan dubbel als het Oost-Vlaamse gemiddelde. Sint-Laureins is hier de absolute uitschieter met 20,1% tewerkstelling in de primaire sector. Evenwel neemt het aantal landbouwers jaar na jaar af.

Weinig werk in eigen streek

Op het vlak van het werk kunnen verschaffen aan de eigen regionale bevolking scoort de regio Meetjesland dus relatief laag, gezien ze maar voor iets meer dan de helft van de eigen inwoners kan voorzien in plaatselijke jobs. Ondernemende regio met veel zelfstandigen en KMO’s . De 27,1 % ondernemers in de gemeenten (t.o.v. 18,3 % in Oost-Vlaanderen) maken van het gebied een uitgesproken KMO-gebied.

Lage werkloosheid coëfficiënt

Het Meetjesland heeft in vergelijking met Oost-Vlaanderen te kampen met een duidelijk lagere werkloosheid coëfficiënt dan op Oost-Vlaams niveau.

Potenties naar toerisme, kenniseconomie.

Binnen de tertiaire en quartaire sector zijn er groeimogelijkheden voor kennisintensieve bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zijn toerisme, recreatie en vrije tijd uitgesproken potentiële economische groeisectoren. Beperkte innovatiecapaciteit in de regio, wel sterk aanwezig in het Gentse. Gentse universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra zijn vlakbij, maar vinden evenwel onvoldoende ingang, vooral in de kleinere bedrijven.