Natuur, landschap & milieu

Het Meetjeslandse grondgebied heeft enkele waardevolle cultuurlandschappen die evenwel moeten worden gevrijwaard voor verdere bebouwing.

Meer open ruimte dan gemiddeld in Vlaanderen,

met een aantal waardevolle landschappelijke structuren (Krekengebied, bossengordel, …) Het percentage cultuurgrond bedraagt in de gemeenten 63,6%, waar dit in Vlaanderen 46,1% is.

Grote verscheidenheid aan cultuur en natuurlandschappen,

ook binnen het gebied. Het Meetjesland is erkend als Regionaal Landschap door Europa en Vlaanderen. De landschapstypes zijn het noordelijke Krekengebied en het zuidelijke Meetjeslandse Houtland.

Druk op de open ruimte

In de loop der jaren moet de open ruimte steeds meer terrein prijsgeven, vooral tegenover woonoppervlakte. De oppervlakte voor wonen nam in de periode 2003-2013 toe met gemiddeld 1,16% per jaar over Vlaanderen. Hoewel het Meetjesland meer open ruimte heeft dan de meeste regio's in Vlaanderen, stijgt de woonoppervlakte sterker, met een piek in de gemeente Kaprijke.

Bron: http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/huishoudens/ruimtegebruik-doorhuishoudens/ruimtegebruik-door-wonen/