Openbare besturen en intercommunales

 

Het provinciebestuur situeert zich als bestuursniveau tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid. Het provinciebestuur draagt bij tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van zijn gebied. Naast Oost-Vlaanderen zijn er in Vlaanderen nog vier andere provincies: Antwerpen, Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de missies van de provincies:

 • de bovenlokale taakstelling: dit zijn taken die de Vlaamse overheid of gemeenten onvoldoende kunnen behartigen. Soms is er te weinig terreinkennis om alle opties te kennen of zijn het aangelegenheden die het lokaal gemeentelijk belang overstijgen. Vaak komen gemeenten door hun specifiek beleid in concurrerende posities te staan. Het provinciebestuur kan dan zorgen voor evenwichtige keuze.
 • ondersteunende taken voor andere overheden: de provincies zijn dus ook bondgenoot van de andere bestuursniveaus zoals de federale en de Vlaamse overheid, de gemeenten en ocmw's.
 • gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een streek: het provinciebestuur zoekt met alle partners (gemeenten, Vlaamse overheid, privépartners, ...) oplossingen voor maatschappelijke problemen die zich stellen. Op basis van concrete afspraken (wie doet wat en wie betaalt wat?) wordt er dan binnen het afgebakend gebied samengewerkt. Zo is het provinciebestuur verantwoordelijk voor een geïntegreerd beleid op streekniveau.

In 2013 sloten de Vlaamse Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen een bestuursakkoord dat geldt voor de periode 2014-2019 en dat de modaliteiten bepaalt volgens dewelke de Provincie Oost-Vlaanderen invulling kan geven aan de diverse bevoegdheden die haar in verschillende sectorale decreten worden toegekend. Je kan dit bestuursakkoord raadplegen bij de documenten hieronder.

Je kan nog meer informatie over de provincie terugvinden op de site van provincie Oost-Vlaanderen : http://www.oost-vlaanderen.be/ .

Bestuur

De 13 gemeenten zijn bestuurlijk verdeeld over twee arrondissementen. De gemeenten Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate vormen samen het arrondissement Eeklo. De gemeenten Aalter, Knesselare, Lovendegem, Nevele, Waarschoot, Zomergem en Evergem behoren tot het arrondissement Gent.

Voor meer een kaart met overzicht van de gemeenten en afzonderlijke links klik hier

Voor meer historische uitleg klik hier : http://mijnplatteland.com/meetjesland

Een watering of polder is een openbaar bestuur in Vlaanderen met als opdracht haar ambtsgebied te beveiligen tegen wateroverlast en een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid. Naast de landbouw zijn ook natuurbehoud, visserij, toerisme, drinkwatervoorziening enzovoorts belangrijke onderdelen van het beleid van polders en wateringen; polders en wateringen zijn bijgevolg belangrijke actoren in het Integraal Waterbeheer.

Het voornaamste onderscheid tussen polders en wateringen is hun ligging: polders zijn gelegen binnen de polderzone, dit zijn de gronden die door indijking zijn veroverd op de zee of op aan het getij onderhevige rivieren. Wateringen zijn gelegen in de overige gebieden, veelal een stroomgebied van een rivier, of een gedeelte daarvan. Het ambtsgebied van een polder of watering is bijgevolg niet gebonden aan gemeente- of provinciegrenzen.

De geschiedenis van polders en wateringen gaat ver terug in de tijd; reeds in 1183 was er sprake van de Watering van Veurne-Ambacht. De huidige wetgeving omtrent polders en wateringen is gebaseerd op de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, en de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders; beide regelgevingen zijn zeer gelijklopend. Daarom gebruikt men meestal de collectieve benaming polders en wateringen.

Volgens de belangenorganisatie VVPW (Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen), zijn er 104 polders en wateringen in Vlaanderen die samen een gebied van 307.063 ha. beheren.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Watering_(bestuur) 

polderbesturen

 

 1. Polder van Maldegem
  AdresWurmstraat 38
  Postcode9.940
  GemeenteEvergem
  Telefoon09/3285771
  E-mailpoldervanmaldegem@telenet.be
 2. Slependammepolders
  ADRESKruiskenstraat 1
  POSTCODE9.980
  GEMEENTESint-Laureins
  TELEFOON09/3798695
  FAX09/3798695
  EMAILgriffier@slependammepolders.be
 3. Generale Vrije Polders
  ADRESSt. Margrietestraat 53
  POSTCODE9.981
  GEMEENTESint-Margriete
  TELEFOON09/3799667
  FAX 
  EMAILinfo@generalevrijepolders.be
 4. Isabellapolder
  ADRESSleidinge-dorp 6
  POSTCODE9.940
  GEMEENTEErtvelde
  TELEFOON09/3575770
  FAX09/3577978
  EMAILinfo@isabellapolder.be
 5. Zwarte Sluispolder
  ADRESHollekenstraat 5
  POSTCODE9.960
  GEMEENTEAssenede
  TELEFOON09/3445519
  FAX09/3443424
  EMAILzwartesluispolder@telenet.be
 6. Watering De Wagemakersstroom
  ADRESWumstraat 38
  POSTCODE9.940
  GEMEENTEErtvelde
  TELEFOON09/3285771
  FAX 
  EMAILwagemakerstroom@telenet.be
 7. Watering Zomergem-Lovendegem
  ADRESHofbouwstraat 1C
  POSTCODE9.930
  GEMEENTEZomergem
  TELEFOON09/3727875
  FAX09/3727875
  EMAILirenevandenbossche@skynet.be
 8. Watering De Burggravenstroom
  ADRESSleidinge-dorp 6
  POSTCODE9.940
  GEMEENTEErtvelde
  TELEFOON09/3575770
  FAX09/3577978
  EMAILinfo@burggravenstroom.be
 9. Watering Oude Kale en Meirebeek
  ADRESMariakerksesteenweg 98
  POSTCODE9.031
  GEMEENTEDrongen
  TELEFOON09/2278614
  FAX09/2362101
  EMAILbetty@francois-steenbeke.be
 10. Watering der Assels
  ADRESTreinstraat 9
  POSTCODE9.031
  GEMEENTEDrongen
  TELEFOON09/2274446
 11. Polder Moervaart en Zuidlede
  ADRESSleidinge-Dorp 6
  POSTCODE9.940
  GEMEENTESleidinge
  TELEFOON09/3575770
  FAX09/3577978
  EMAILinfo@moervaart.be

Veneco staat voor : Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling.

In essentie is Veneco een intercommunale, wiens grondgebied zich strekt van Sint-Laureins tot Kruisthoutem. Veneco focust zich op de ontwikkeling van bedrijventerreinen, woonzones en het verspreiden en in werking zetten van  energiebesparende maatregelen. Veneco werkt intensief samen met de gemeenten (zowel bevolking als openbare besturen) binnen hun grondgebied. Ze zijn echter nooit afhankelijk van één gemeente bij de uitwerking van projecten. De focus ligt steeds op bottom-up werking met de lokale bevolking over de gemeentelijke grenzen heen.

Doel van Veneco2   
 
Veneco2 binnen de 5 jaar uitbouwen tot een volwaardige streekontwikkelingsintercommunale met invulling van de meervoudige doelstelling. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband van en voor de vennoten waarbij doelgerichtheid, kostenbeheersing, kwaliteit en service centraal staan.

Meer info: http://www.veneco.be/Bron: http://www.veneco.be/

ivmlogoIn 1980 richtten twaalf Meetjeslandse gemeentebesturen de Intercommunale Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) op.
Het ging om Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem.
In 1986 sloten nog zeven gemeentebesturen bij IVM aan: Deinze, De Pinte, Gavere, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.
De benaming is sinds 2003 veranderd naar ‘Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland’ (IVM o.v.)
In 2010 is de vereniging verlengd met een duurtijd van 18 jaar (tot 17 februari 2028).

IVM bestrijkt een regio met ruim 283.000 inwoners.
De vereniging wordt bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur waarin vertegenwoordigers van elk van de 19 deelnemende steden en gemeenten zetelen. Uit de raad van bestuur wordt een directiecomité samengesteld voor de uitvoering van het dagelijks bestuur.

Voor meer informatie over IVM, hun werking, acties en projecten ga naar http://www.ivmmilieubeheer.be/.


Bron: http://www.ivmmilieubeheer.be/over-ivm/19-deelnemende-steden-en-gemeenten/