Poll fusies Meetjeslandse gemeenten

Analyse resultaten poll

We willen alvast iedereen die aan de poll heeft meegedaan bedanken voor hun bijdrage!
In totaal hebben we 388 antwoorden ontvangen, voldoende om de resultaten als statistisch relevant te aanvaarden ten opzichte van de populatie van het Meetjesland. 

Tijdens de periode dat deze poll online stond hebben we terecht kritiek ontvangen op het beperkt aantal vragen dat gesteld werd. De poll was opgemaakt vanuit de gesprekken, die op dat moment gaande waren tussen de Meetjeslandse gemeenten onderling en hielden geen rekening met een de bedenkingen van burgers en specialisten in de materie.  

In reactie hierop hebben we George Allaert, emeritus aan de UGent, gecontacteerd om over het onderwerp een column te schrijven. U heeft hier als burger de mogelijkheid om op zijn column onderaan de pagina te reageren met uw eigen mening over de toekomstige indeling van het Meetjesland. Hiervoor heeft u tijd tot 12 juli 2017. De antwoorden zullen verzameld en geanalyseerd worden, waarna de resultaten eveneens op deze pagina zullen verschijnen. 

 

Resultaten

Opiniestuk door George Allaert, Emeritus UGent , 23 juni 2017

De laatste tijd staan opnieuw een reeks fusies van gemeenten op de politieke agenda. Gezien de belangrijke draagwijdte van een fusie-operatie lijkt het goed om eens na te gaan waar de win-win ligt voor de afzonderlijke entiteiten. Een fusie resulteert in een hogere ruimtelijke schaal, een groter aantal inwoners, een grotere politieke macht, een groter consumptiemarkt en hogere inkomsten in de gemeentekas.

Daarenboven kan men door die grotere dimensie een meer professioneel gemeenteteam aanwerven wat bij de toenemende complexiteit en de groeiende toewijzingen van taken naar de gemeenten van belang is. Het zou goed zijn dat het Meetjesland hier verstandig mee omgaat en kijkt naar de planologische, sociaal-economische en mobiliteitsdimensie van de respectievelijke gemeenten. Uit eigen ervaringen en rekeninghoudend met hogervermelde drie dimensies zie ik volgende opportuniteiten inzake fusies in het Meetjesland:

  1. De centrumkernen van het Meetjesland: Maldegem-Eeklo een dominant stedelijke dubbelkern dat groeit naar 44100 inwoners.
  2. De landelijke gemeenten onder stedelijke druk Nevele-Lovendegem-Waarschoot-Zomergem dat kan groeien naar een sterk landelijk netwerk met veel kernen van gelijke grootte als groen tegengewicht van Gent.
  3. De polderfusie Sint Laureins-Kaprijke-Assenede (het Meetjeslandse hoedje ) met de snoer van mooie polderdorpjes (dimensie 25.000 inwoners).
  4.  Aalter-Knesselare (ook dimensie van 25.000 inwoners)
  5. Evergem blijft autonoom (zit al ver boven de 30.000 inwoners) en vormt de buffer met het Gentse stadsgewest.

Georges Allaert is een Belgisch geograaf, ruimtelijke planner, doctor in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling en opiniemaker. Hij is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Allaert hielp eind jaren zestig mee aan het uitvoeren en opstellen van de voorstudies en voorontwerpen voor de gewestplannen. Later werd deze focus verlegd naar de structuurplanning met het opstellen van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Op die manier hielp hij in 1982 onder andere mee aan het structuurplan Gent en in 1997 aan het tot stand komen van het eerste Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.Hij is ook betrokken bij de werkzaamheden van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als voorzitter van het expertenforum (2012-2014). Als emeritus verleent hij ook advies op aanvraag over ruimtelijke economie en - planning aan overheden, bedrijfsleven en middenveldorganisaties.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Allaert

Uw mening


Uw naam*
E-mail*
Telefoon
Uw bericht*
[recaptcha]