Project Vital Rural Area (Interreg IVB North Sea Pogramm

Samen met vijf andere lidstaten en met twee Vlaamse partners (Kortrijk en West-Vlaanderen) engageert het Streekplatform+ zich in Vital Rural Area, een project erkend in het kader van het Interreg IVB North Sea Programma.

Het project zet in op het versterken van landelijke regio’s door het verhogen van de competitiviteit van ondernemingen, het verbeteren van het imago van deze regio’s en het optimaliseren van de publieke diensten.

De internationale coördinatie van het project gebeurt vanuit 5 Friese gemeenten (NL). Het Streekplatform+ is voorzitter van de tweede prioriteit: verbeteren van het imago d.m.v. ‘regional branding’.


De regiomarketing richt zich op verschillende doelgroepen, waaronder ook de jongeren.

Projecten:

Meer info:

Ann Van Laere, merkcoördinator, vzw Streekplatform+ Meetjesland, tel 09 373 46 54, ann@meetjesland.be

De regiomarketingcampagne voor het Meetjesland kadert in het plan Meetjesland 2020 en in de globale missie van de vzw Streekplatform+ Meetjesland.

Het Streekplatform+ Meetjesland is een intersectoraal overlegorgaan waarin alle bestuursniveaus en alle maatschappelijke sectoren met elkaar overleg plegen over de toekomst van het Meetjesland.