Veneco

Meetjesland = Klimaatgezond

Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen werkten een project uit dat de 14 Meetjeslandse gemeenten zal ondersteunen in het behalen van de doelstellingen die gepaard gaan met het ondertekenen van het burgemeestersconvenant (40% co2-reductie tegen 2040 en adaptatiemaatregelen).

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)

In samenwerking met COMEET en RLM richtte Veneco de IOED Meetjesland op voor 11 gemeenten. In april 2017 werd de IOED Meetjesland officieel erkend. De IOED zal de deelnemende gemeenten ondersteunen op vlak van bouwkundig, archeologisch en landschappelijk onroerend erfgoed, verder is ook een publiekswerking een belangrijk onderdeel van het takenpakket.

PDPO Herbruik Hoeves

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond en resoc Zuid-Oost Vlaanderen werd een PDPO-project ingediend. In het Meetjesland en de Vlaamse ardennen wordt een project uitgerold in 4 fases:

  1. Inventarisatie
    2. Participatieonderzoek
    3. Ontwerpend onderzoek
    4. Communicatie

ESF ‘Versterkt Streekbeleid’

Veneco diende de ESF-aanvraag in voor de oproep ‘Versterkt Streekbeleid’, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en BGTS Kanaalzone en met input vanuit het ruime middenveld via de Regiolabs. Deze subsidieaanvraag die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband ‘Regionetwerk Gent’ werd ingediend voor 23 gemeenten. Het Meetjesland neemt in dit project wel een duidelijke plek in met een afgebakende identiteit. De doelstellingen en acties die werden opgenomen in deze projectaanvraag zijn sociaal-economisch en werden afgestemd met de ruimtelijk-strategische doelstellingen in het project ‘Oost-Vlaams kerngebied’.

Ook meer informatie hier:
www.veneco.be
www.meetjeslandklimaatgezond.be (binnenkort, nu nog niet online)